уторак, 23. август 2016.

Предлог за успостављање Клуба родитеља и наставника


Као што је пракса показала, иако је тема учешћа родитеља у образовању препозната у свим значајим документима образовних политика, односно постоји значајна мотивација родитеља да учествују, не постоје довољно ефикасни механизми који ће помоћи родитељима да буду активни и укључе се у рад школе. Ограничења која сусрећемо кроз рад Савета родитеља, јасно показују да овај начин учешћа није у пуној мери ефикасан. Разлози су многоброји – од ограничења самих мандата Савета (реч је осаветодавном телу који има дефинисане ингеренције у одређеним областима, нису довољано ефикасна – превелики број чланова онемогућава редовно сусретање и доношење одлука, итд),  до недовољог разумевања мандата и недостатка компетенција родитеља да делују у оквиру Савета.
Управо из тих разлога значајан број школа доноси одлуке да развије друге облике (механизме) учешћа родитеља који омогућавају ефикаснији рад, као што је формирање Клубова родитеља и наставника. 
Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и наставници заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који представљају подршку за све актере активне у образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике. Клубови су  оперативне јединице које могу брже и ефикасније да се организују и реализују активности као што су:
Испитивање потреба и интересовања различитих актера – родитеља, наставника и ученика за одређеном подршком, 
Креирање програма неформалног образовања на све теме које се препознају као значајне, како за ученике, тако и за родитеље и наставнике,
Развој иницијатива за унапређење организације живота у школи – школског окружења и услова у школи ,
Мапирање/препознавање значајних програма/ иницијатива, удружења, итд. у локалној заједници, али и шире (на међународном плану) са којима треба развити партнерство/ укључити се у рад,
Прикупљање срестава за програме/ иницијативе које се дешавају у школи, итд.

Посебна добит од успостављања Клубови је чињеница да они представљају место које окупља наставнике и родитеља, који кроз  заједнички рад унапређују међусобну сарадњу у достизању најбољег интереса ученика у процесу образовања.

Клубови родитеља и наставника тренутно се креирају широм земље уз подршку УНИЦЕФ –а и Фондације за отворено друштво, те је то био разлог да се прикључимо овом покрету и у оквиру те инцијативе градимо наш зрењанински Клуб. Нема коментара:

Постави коментар