понедељак, 29. август 2016.

Otvoren dan škole - prijem budućih prvaka/kinja

Događaj je realizovan u subotu 19.03.2016. u OŠ "Petar Petrović Njegoš"  u 10:00h u Velikom objektu škole. Prezentaciji je prisustvovalo preko 100 budućih roditelja/ki koji su nakon priredbe čuli prezentaciju o saradnji škole i roditelja/ki. 

Putem prezentacije su infornisani o Savetu roditelja i načinima za uključivanje u organizovanju aktivnosti i rad škole. Prezentovane su školski timovi i aktivnosti koje se u saradnji sa  roditeljima/kama organizuju u školi.
Roditelji su dobro reagovali na prezentaciju, iskazali zadovoljstvo i zainteresovanost da se priključe radu timova i Savetu roditelja.
Prvi sastanak Kluba partnerstva roditelja/ki i nastavnika/ca


Prvi sastanak Kluba partnerstva roditelja/ki i nastavnika/ca realizovan je u ponedeljak 14.03.2016. u OŠ “Petar Petrović Njegoš”. 
Sastanak je počeo u 19h i njemu je prisustvovalo 14-toro nastavnika/ca i roditelja/ki, koji su diskutovali o problemima sa kojima se susreću u školskom okruženju i o mogućnostima za rešavanje tih problema. Prisutni/e su se složili da je ključna stvar za uspostavljanje saradnje, izgradnja poverenja roditelja/ki u školu i škole u roditelje/ke.
Nastavnici/ce su podelili/le svoja zapažanja, da roditelji/ke koji nisu u prosveti često ne razumeju rad prosvetnih radnika/ca, slabo su upućeni u procedure i u mogućnosti za uključivanje u rad škole. Kao jedan od najvećih problema naveli su zid u komunikaciji između nastavnika/ca i roditelja/ki, nesaradnja. Nastavnici/ce su skrenuli pažnju  da je škola od 2005. godine pokrenula priču o jačanju partnerstva, a da je i država sistemski radila na uključivanju roditelja/ki. Neki od rezultata  su i formiranje Saveta roditelja i uključivanje rofitelja/ki u rad Školskog odbora, čime su roditelji/ke dobili priliku, da direktno učestvuju u radu i odlučivanju. Zaključak je da bi roditelji/ke te mogućnosti treba i da koriste. 
Direktor škole je napomenuo da su vrata njegove kancelarije uvek otvorena za roditelje/ke, da se ta prilika ne koristi dovoljno, često se priča o školi priča van školskog okruženja i da je to jedan od razloga dubljeg nerazumevanja između roditelja/ki i škole. Direktor je zaključio da bi po sve bilo bolje da se roditelji/ke obrate školi i da se kroz zajednički dogovor nađe najbolje rešenje za učenike/ce. 
Roditelji/ke su iz svog ugla  sagledali da komunikacija postoji i da su oni naišli na razumevanje i pozitivnu reakciju škole, ali da se mora više i strukturalnije raditi na boljoj informisanosti roditelja/ki, jer roditelji/ke  ne poznaju procedure, vrlo često ne znaju kome i kako da se obrate, uglavnom su upućeni na razredne starešine i  nisu informisani o postojanju i radu timova u školi.
Interesovanje roditelja/ki opada sa odrastanjem učenika/ca. U nižim razredima dolaze redovno, posećuju Otvorena vrata, dok u višim razredima to nije slučaj i vrlo često se dogodi da niko od roditelja/ki ne prisustvije časovima, predavanjima i  tribinama, komentarisali su nastavnici/ce.

U školi se događaju i situacije vršnjačkog nasilja među učenicima/cama, u tim situacijama je izuzetno važna saradnja, da bi se prekinuo zatvoren krug nasilja. Sve strane bi morale imati svest o važnosti učestvovanja u pozitivnom pregovaranju i konstruktivnom rešavanju. Pored direktne saradnje, veoma je važna i indirektna saradnja rodirelja/ki i nastavnika/ca, kroz radne akcije, sportske dane i druge aktivnosti koje se realizuju u školi, da roditelji/ke shvate da nastavnici/ce nisu samo nastavnici/ce nego i ljudi. Veoma je bitno međusobno upoznavanje, jer se samo tako mogu srušiti zidovi među nastavnika/ca i roditelja/ki. 
Potrebno da se vise okrenemo učenicima/cama, da svako dete ima  neku pozitivnu osobinu, nešto u čemu je dobro - to treba pronaći i isticati, da se vise družimo sa decom, da ih čujemo i uvažimo, da steknu poverenje u nas, istakli su nastavnici/ce. Roditelje/ke treba da zovemo i da pohvalimo decu, a ne da smo samo u kontaktu kada se javi neki problem, u tim situacijama roditelji/ke često imaju otpor prema školi i potrebu da “brane” svoje dete po svaku cenu. 

Zaključak, prvog radnog sastanka je da će škola uraditi vise na promociji mogućnosti za uključivanje roditelja i na boljoj informisanosti roditelja. 

субота, 27. август 2016.

PRIRUČNIK _ Korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja

Na ovom linku možete preuzeti:
PRIRUČNIK _ Korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja

Porodica i škola imaju zajednički cilj – da podržavaju i podstiču razvoj deteta. Partnerstvo roditelja i škole i uključivanje roditelja u različite aspekte školskog života predstavljaju važnu komponentu obrazovno-vaspitnog procesa. Saradnja porodice i škole počinje polaskom deteta u školu i traje sve dok dete pohađa školu. Taj period u razvoju deteta ima izuzetan značaj za intelektualni, socijalni, moralni, emocionalni i fizički razvoj pojedinca. 
Usklađena i kvalitetna saradnja porodice i škole predstavlja značajan izvor podrške za decu i mlade. 
Zahtevi savremenog društva i realnost porodičnog funkcionisanja, kvalitet i intenzitet porodičnog uticaja pred školu postavljaju izuzetno visoka očekivanja u podsticanju i praćenju razvoja dece i mladih. Istovremeno, postavlja se pitanje da li škola prepoznaje svoju ulogu i da li ume da odgovori na tako visoke zahteve. 
Odeljenjske starešine su spona u saradnji između roditelja i škole. Kvalitet i učestalost saradnje opadaju sa uzrastom dece i u najvećem broju slučajeva se svode na jednosmerno informisanje roditelja o uspehu i napredovanju deteta. S druge strane, svi učesnici obrazovno-vaspitnog procesa slažu se da saradnju između roditelja i škole treba unaprediti. S obzirom na značaj odeljenjskog starešine za razvoj poverenja i jačanje saradnje između roditelja i škole, prepoznali smo potrebu za osnaživanjem odeljenjskih starešina za uspostavljanje i negovanje kvalitetne saradnje sa roditeljima. 

уторак, 23. август 2016.

Предлог за успостављање Клуба родитеља и наставника


Као што је пракса показала, иако је тема учешћа родитеља у образовању препозната у свим значајим документима образовних политика, односно постоји значајна мотивација родитеља да учествују, не постоје довољно ефикасни механизми који ће помоћи родитељима да буду активни и укључе се у рад школе. Ограничења која сусрећемо кроз рад Савета родитеља, јасно показују да овај начин учешћа није у пуној мери ефикасан. Разлози су многоброји – од ограничења самих мандата Савета (реч је осаветодавном телу који има дефинисане ингеренције у одређеним областима, нису довољано ефикасна – превелики број чланова онемогућава редовно сусретање и доношење одлука, итд),  до недовољог разумевања мандата и недостатка компетенција родитеља да делују у оквиру Савета.
Управо из тих разлога значајан број школа доноси одлуке да развије друге облике (механизме) учешћа родитеља који омогућавају ефикаснији рад, као што је формирање Клубова родитеља и наставника. 
Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и наставници заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који представљају подршку за све актере активне у образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике. Клубови су  оперативне јединице које могу брже и ефикасније да се организују и реализују активности као што су:
Испитивање потреба и интересовања различитих актера – родитеља, наставника и ученика за одређеном подршком, 
Креирање програма неформалног образовања на све теме које се препознају као значајне, како за ученике, тако и за родитеље и наставнике,
Развој иницијатива за унапређење организације живота у школи – школског окружења и услова у школи ,
Мапирање/препознавање значајних програма/ иницијатива, удружења, итд. у локалној заједници, али и шире (на међународном плану) са којима треба развити партнерство/ укључити се у рад,
Прикупљање срестава за програме/ иницијативе које се дешавају у школи, итд.

Посебна добит од успостављања Клубови је чињеница да они представљају место које окупља наставнике и родитеља, који кроз  заједнички рад унапређују међусобну сарадњу у достизању најбољег интереса ученика у процесу образовања.

Клубови родитеља и наставника тренутно се креирају широм земље уз подршку УНИЦЕФ –а и Фондације за отворено друштво, те је то био разлог да се прикључимо овом покрету и у оквиру те инцијативе градимо наш зрењанински Клуб. Партнерски за образовање

Национални програм за развијање партнерства наставника и родитеља


Кроз формирање Клубова партнерства родитеља и наставника у основним и средњим школама у Србији, школе се укључују у национални програм за оснаживање просветних радника и родитеља. Циљ програма је развијање партнерства и јачање утицаја на свим нивоима (школском, општинском и националном) за решавање проблема, професионално усавршавање, боље информисање и размену искустава и идеја.
Програм се тренутно реализује у 11 градова у Србији (Београд, Нови Сад, Суботица, Лозница, Зрењанин, Чачак, Краљево, Ниш, Сечањ, Лесковац и Нови Пазар), кроз заједничке акције просветних радника и родитеља у оквиру Клубова у овим градовима.